Ο Επισκέπτης Υγείας και ο Ρόλος του στην Ψυχική Υγεία

Κατηγορία: Ψυχολογία και ιατρικήΔημοσιεύθηκε στις

Ακούγοντας τον όρο «Επισκέπτης υγείας», το πρώτο ίσως που μπορεί να σκέφτεται κάποιος είναι  τον Ιατρικό-Φαρμακευτικό Επισκέπτη, με άλλα λόγια το επαγγελματία των φαρμακευτικών εταιρειών. Όμως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.

Ο Επισκέπτης υγείας είναι ένας επαγγελματίας υγείας με έναν πολυδύναμο ρόλο, καθώς μπορεί να αποτελέσει ενεργό μέλος μιας ομάδας υγείας που σκοπό έχει την παροχή φροντίδας υγείας στην κοινότητα, με έμφαση στην πρόληψη.

Στο εξωτερικό και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρονται ως Health visitors και αποτελούν εξειδίκευση της νοσηλευτικής, ενώ στην Ελλάδα αποτελούν αυτόνομους επαγγελματίες υγείας, με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, (Π.Δ.351/1989, ΦΕΚ159Α, άρθρο3), με κύριο στόχο την μείωση των ανισοτήτων υγείας αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων, σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας παρεμβάσεις προαγωγής υγείας. (Αγωγή υγείας, προσυμπτωματικούς ελέγχους, εμβολιασμούς). Με αλλά λόγια ασκεί έργο συμβουλευτικής και φροντίδας υγείας, δίνοντας έμφαση στην παροχή φροντίδας υγείας (σωματική και ψυχική) στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας κλπ. 

Φορείς απασχόλησης του Επισκέπτη Yγείας

Απασχολείται σε κέντρα υγείας, ΚΑΠΗ, νοσοκομεία, ΜΚΟ, κέντρα προστασίας μητέρας και παιδιού, σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, σε σχολικές μονάδες δημόσιες και ιδιωτικές καθώς και σε επιχειρήσεις στα πλαίσια της υγιεινής της εργασίας. 

Ο επαγγελματικός του φορέας είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών/τριών Υγείας και στην ηλεκτρονική του σελίδα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τη δράση του.

Επισκέπτης υγείας και ψυχική υγεία

Στον τομέα της ψυχικής υγείας, σε προσωπικό επίπεδο, ελέγχει την κατάσταση του ασθενούς (σωματική και ψυχική) είτε βρίσκεται στο σπίτι είτε στο κέντρο/μονάδα, αλλά και την συμμόρφωση του ασθενούς στη φαρμακευτική αγωγή δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση τυχόν παρενεργειών. Είναι σε άμεση συνεργασία με τον ψυχίατρο και παρέχει συμβουλευτική στην οικογένεια, με σκοπό την σωστή ενημέρωσή τους καθώς και την προσαρμογή τους στην νέα πραγματικότητα, καλλιεργώντας σχέσεις αποδοχής και εμπιστοσύνης.

Ελέγχει τις συνθήκες διαβίωσης με τις κατ’οίκον επισκέψεις του (καθαριότητα, ατομική υγιεινή, φωτεινότητα του χώρου) και παρεμβαίνει με απόλυτο σεβασμό στη λειτουργία και τη δυναμική της οικογένειας, ενώ παράλληλα συμμετέχει στον προγραμματισμό της αποκατάστασης του πάσχοντος και επανατροφοδοτεί το προσωπικό των δομών σχετικά με την πορεία της κατάστασης του ψυχικά ασθενούς.

Από την άλλη σε κοινοτικό επίπεδο συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις οργανώσεις στα προγράμματα κοινοτικής παρέμβασης και την επιτροπή ψυχικής υγείας, όπου γίνεται ο συνδυασμός του γνωστικού του αντικειμένου με την εξειδίκευση στη ψυχική υγεία πχ. προγράμματα παρέμβασης ψυχοκοινωνικής υγείας .

Στο χώρο εργασίας επίσης αναγνωρίζει τους στρεσογόνους παράγοντες και συμμετέχει στη σχεδίαση και την προώθηση προγραμμάτων ευεξίας εργαζομένων, ενώ παράλληλα ασκεί συμβουλευτική και αναλαμβάνει τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες της κάθε κοινότητας. Έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας.

Με άλλα λόγια αποτελεί ένα σημαντικό μέλος μιας ομάδας υγείας, που με τις γνώσεις του θα μπορεί να αναγνωρίζει τις επιπλέον ανάγκες σε μία οικογένεια, σε μια επιχείρηση, στην κοινότητα εν γένει, να εντοπίζει τις ευάλωτες ομάδες και να βελτιώνει τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία τους, αλλά και να καθοδηγήσει  τα άτομα  στην υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής (NICE, 2014).

Πηγές:

  • Προεδρικό διάταγμα 351/1989 (ΦΕΚ 159/τ. Α, άρθρο 3). Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας.
  • Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών/τριών Υγείας. Διαθέσιμο στο: http//www.psey.gr
  • NICE(2014). Health Visiting. Διαθέσιμο στο: http:publications.nice.org.uk/lgb22
  • https://www.psey.gr