Πρόσβαση των Ογκολογικών Ασθενών και των Συνοδών-Φροντιστών τους σε Ξενώνες και Δομές (Μέρος Β')

Κατηγορία: Ψυχολογία και ιατρικήΔημοσιεύθηκε στις

Ξενώνες που μπορεί να απευθυνθεί ο ογκολογικός ασθενής και ο συνοδός-φροντίστης του.

Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών Νοσηλευόμενων Νοσοκομείου «Μεταξά» «Κοινωνική Μέριμνα»

Ο Ξενώνας αποτελείται από τέσσερα (4) δίκλινα δωμάτια. Βασική προϋπόθεση για τη βραχεία φιλοξενία των συνοδών ασθενών στον Ξενώνα, αποτελεί η έλλειψη μόνιμης στέγης στην περιοχή της Αττικής καθώς και η αδυναμία να εξασφαλίσουν με δικά τους μέσα προσωρινή διαμονή.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για φιλοξενία αξιολογούνται και εγκρίνονται μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Μεταξά» σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΚΟ.Δ.Ε.Π, ενώ μέγιστο χρονικό διάστημα διαμονής ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημέρες με περιθώρια παράτασης, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Μεταξά».

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή στο ξενώνα:

1. Αίτηση φιλοξενίας.
2. Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ότι ο φιλοξενούμενος δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα (δείκτες Ηπατίτιδας, HIV, δερματικά κ.τ.λ.).
3. Ψυχιατρική  εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
4. Ακτινογραφία θώρακος και γενική αίματος.
5. Πιστοποιητικό απορίας ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της δυσχερούς οικονομικής του κατάστασης.
6. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός απαιτείται επιπρόσθετα να προσκομίσει οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαμένει μόνιμα στη χώρα.                                                                                                                                                                                                                                                       

Ξενώνας φιλοξενίας συγγενών και συνοδών ασθενών «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Ο ξενώνας ιδρύθηκε από τη μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος Αλληλεγγύη και λειτουργεί από την άνοιξη του 2006. Ο ξενώνας είναι δυναμικότητας 52 κλινών και παρέχει δωρεάν φιλοξενία σε συγγενείς και συνοδούς ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αττικής και προέρχονται από την επαρχία.

Πνοή Αγάπης: Ξενώνας «Ιωάννης Δ. Κριτικός»

O Ξενώνας «Ιωάννης Δ. Κριτικός» ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο 2013.Βρίσκεται πλησίον του Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας», στεγάζεται σε 2 ορόφους και διαθέτει 9 δίκλινα δωμάτια, 3 μπάνια ανά όροφο, 2 κοινόχρηστες κουζίνες και καθιστικό. Είναι πλήρως εξοπλισμένος με ηλεκτρικές συσκευές, είδη εστίασης καθώς και ιματισμό για έκτακτες εισαγωγές. Το κτίριο είναι με προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πνοή αγάπης: Ξενώνας «Ελισάβετ Φωτεινέλλη-Κριτικού»

O 2ος Ξενώνας είναι πλήρως εξοπλισμένος για την κάλυψη όλων των βασικών αναγκών των ασθενών ή/και των συνοδών τους. Στεγάζεται σε τέσσερις ορόφους και τα δωμάτια φιλοξενίας είναι δίκλινα με ατομικό WC, ενώ σε κάθε όροφο υπάρχει πλήρως εξοπλισμένη κοινόχρηστη κουζίνα, καθιστικό με τηλεόραση και δίκτυο wi-fi. Διαθέτει 12 δωμάτια, με τη δυνατότητα φιλοξενίας 28 ανθρώπων. Υπάρχουν χώροι συναντήσεων και αναψυχής, όπου αναπτύσσονται τα πολύπλευρα ψυχοκοινωνικά προγράμματα της «Πνοής Αγάπης».
Διαδικασία εισαγωγής στους Ξενώνες: Οι ασθενείς και συνοδοί παραπέμπονται στην υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό του Ξενώνα και κατόπιν Κοινωνικής Έρευνας, η Τριμελής Επιστημονική Επιτροπή αποφασίζει την εισαγωγή και εγκρίνει.  Το διάστημα φιλοξενίας στη Στέγη δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) συνολικά ημέρες και μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία θα κατατίθεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη λήξη της φιλοξενίας και στη συνέχεια θα αξιολογείται από τη 3μελή επιτροπή.  Η οικονομική συμμετοχή των διαμενόντων έγκειται στο ποσό των 10 ευρώ το άτομο ανά ημέρα με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ξενώνα.  Στα πλαίσια της διαμονής τους στον Ξενώνα, ο Σύλλογος Πνοή Αγάπης παρέχει δωρεάν υποστηρικτικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Ήδη λειτουργούν Ομάδα Γνωριμίας και Δημιουργικής Απασχόλησης διαμενόντων στον Ξενώνα καθώς και Ομάδα Χαλάρωσης.                                                                                                             

Για την εισαγωγή στον Ξενώνα απαιτούνται τόσο για τον ασθενή όσο και για τον συνοδό (εφόσον υπάρχει) τα κάτωθι  δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση ενδιαφερομένων κατά την εισαγωγή στον Ξενώνα (παραλαμβάνεται από τον Σύλλογο Πνοή Αγάπης)
    α) ασθενούς,
    β) συνοδού.
2. Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού που να αναφέρεται:
    α) διάγνωση,
    β) προγραμματισμός θεραπείας,
    γ) διάρκεια θεραπείας.
3. Ιατρική γνωμάτευση  από Παθολόγο ή από τον θεράποντα ιατρό  οτι ο ασθενής και ο συνοδός του:
    α) δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα (φυματίωση και ηπατίτιδες), 
    β) μπορούν να συμβιώσουν με άλλα άτομα
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό νόμιμης παραμονής στη χώρα (θεωρημένα από δημόσια υπηρεσία).
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού προηγούμενου ή δήλωση παρόντος έτους.
6. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από την Κοινωνική Υπηρεσία που παραπέμπεται.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων εισαγωγών, οι ασθενείς ή/ και συνοδοί που αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύονται για ένα 24ωρο. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μαζί με την εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού του Ξενώνα, υποβάλλονται για την αξιολόγηση και έγκριση του αιτήματος στην Επιστημονική Επιτροπή του Ξενώνα.      

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Ξενώνας «Σταύρος Νιάρχος»

Ο Ξενώνας «Σταύρος Νιάρχος ΠΑΓΝΗ» ξεκίνησε τη λειτουργία του για πρώτη φορά το 2004 και αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Διαθέτει 29 δίκλινα δωμάτια (ήτοι 58 κλίνες) όπου διαμένουν ασθενείς και συνοδοί αυτών, οι οποίοι νοσηλεύονται ή λαμβάνουν θεραπεία σε τμήματα ή κλινικές του νοσοκομείου Πα.Γ.Ν.Η. Καλύπτει βασικές κοινωνικές ανάγκες διαμονής κυρίως για τους ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά ασθενείς και ως εκ τούτου επιτελεί σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Με την υπ’ αριθμό 651/17/13-06-2018 απόφαση του Ενιαίου Δ.Σ. του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» τροποποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ξενώνα Σταύρος Νιάρχος και τέθηκε σε ισχύ.                                                                                                                                                                                                                                      

Ο Ξενώνας έχει σκοπό να εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα:

1. Αυτοεξυπηρετούμενους ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονται στο Πα.Γ.Ν.Η και χρήζουν συνεχόμενης ημερήσιας νοσηλείας καθ΄όλη την διάρκεια της θεραπείας (ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία κ.λ.π).
2. Συγγενείς - συνοδούς βαρέως πασχόντων ασθενών που νοσηλεύονται σε κλινικές του Πα.Γ.Ν.Η και οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν άλλως.
3. Συνοδούς/ασθενών οι οποίοι μεταφέρονται με αεροδιακομιδή από τα γύρω νησιά.
4. Συνοδούς/ ασθενών από οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια.

 Δικαιολογητικά - Διαδικασίες:

1. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του ασθενή ή συνοδού, την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του ΠΑΓΝΗ.
2. Απαραίτητη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας, εφόσον αιτείται δωρεάν παραμονή στον Ξενώνα.
4. Οι αιτήσεις κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 08:00-13:00.

Αξιολογούνται όλες οι αιτήσεις και ικανοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των κενών κρεβατιών που υπάρχουν, αφού οι ένοικοι υπογράψουν το σχετικό έντυπο ότι αποδέχονται τους όρους του νοσοκομείου. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, η οικονομική συμμετοχή, ο χρόνος παραμονής, οι υποχρεώσεις των ενοίκων καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.  

Κλινική μιας ημέρας

Το πρόγραμμα «Κλινική μιας Ημέρας» δημιουργήθηκε από τον ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ και υλοποιείται στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά-Μεταξά και στο Νοσοκομείο Metropolitan Βασικός στόχος της δημιουργίας του παρόντος προγράμματος είναι η στήριξη των ασθενών και του περιβάλλοντος αυτών κατά την διαδικασία υποβολής σε χημειοθεραπείες.
Όλη η διαδικασία της θεραπείας, η οποία περιλαμβάνει την αιμοληψία, την αναμονή των εξετάσεων και την χορήγηση φαρμάκων είναι ιδιαίτερα στρεσογόνος και απαιτεί μεγάλα αποθέματα συναισθηματικών αντοχών. Η συναισθηματική φόρτιση είναι ακόμα μεγαλύτερη για τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και για εκείνους που έρχονται μόνοι από απομακρυσμένες περιοχές. Ως αποτέλεσμα εκτός από την ασθένεια προστίθεται και ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας που είναι η μοναξιά.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ξενώνας Αγ. Ι. Ρέντης

Στον Ξενώνα Αγ. Ι. Ρέντη φιλοξενούνται ασθενείς ή συνοδοί ασθενών από επαρχία που δεν δύνανται οικονομικά - για το διάστημα της νοσηλείας ή των θεραπειών- να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους. Η διαδικασία της αίτησης για την φιλοξενία τους στον Ξενώνα μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους τους αιτούντες, είτε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου όπου γίνονται οι θεραπείες ή η νοσηλεία και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Υποδοχής (Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αμπελόκηποι, τηλ. επικοινωνίας 213 2039773, -778) ή στο Τμήμα ΚΚΣ & Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, τηλ. επικοινωνίας 213 2021910 ,-912).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για ασθενείς και συνοδούς είναι:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου/ων (δίνεται από το ΕΚΚΑ)
2. Υπεύθυνη δήλωση για όσα αναφέρονται στην αίτηση
3. Αντίγραφο προσωπικών εγγράφων εν ισχύ, που να πιστοποιεί την ταυτότητα της/ου ενδιαφερόμενης/ου
4. Ακτινογραφία θώρακος και σχετική γνωμάτευση
5. Εκκαθαριστικό ή Δήλωση Εισοδήματος
6. Ενημερωτικό Σημείωμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (σε περίπτωση που η εισαγωγή γίνεται από την ΚΥ)        

Επιπλέον:                                                                                                                                                                                                                                                            
Για τους συνοδούς: Βεβαίωση νοσηλείας του οικείου προσώπου, με προσδιορισμένο τον χρόνο αποθεραπείας του ασθενή.                                                                       

Για τους ασθενής: Ιατρική Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, που θα αναφέρει ότι ο/η ασθενής, κατά τη διάρκεια της χρονικά προσδιορισμένης θεραπείας του, θα μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Επίσης, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο/η ασθενής δεν χρήζει ειδικής ή αυξημένης περίθαλψης και δεν διατρέχει ο ίδιος κίνδυνο, ούτε θέτει τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους σε κίνδυνο.

Σε περίπτωση που η φιλοξενία θα ξεπερνάει τις 20 ημέρες, απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία θα πιστοποιούν ότι δύναται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους συγκατοίκους του, να διαμένει σε χώρο ομαδικής διαβίωσης, θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής- φιλοξενίας του στον Ξενώνα  

Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» λειτουργεί και φιλοξενεί ογκολογικούς ασθενείς από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ηλεία, Ορεινή Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία), την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά, τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και αλλού σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη των ιατρών των νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής. Πραγματοποιούνται διανυκτερεύσεις και από διάφορες περιοχές της χώρας όπως Μεσσηνία, Νάξο, Μήλο, Αττική, Λαμία, Λακωνία, Κρήτη, Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Ιωάννινα έως και την Καβάλα Παρέχονται εκτός από την δυνατότητα φιλοξενίας και  ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους για να φιλοξενηθούν στο Ίδρυμα απαιτείται να έχουν παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό για την ανάγκη παραμονής τους, στο οποίο αναγράφεται ο αναγκαίος χρόνος παραμονής τους. Οι μεν ασθενείς φιλοξενούνται δωρεάν, οι δε συνοδοί καταβάλλουν 10€ την ημέρα συμβολικά για φαγητό και ύπνο. Η παραμονή των ασθενών στο Ίδρυμα συμβάλλει στη συστηματική εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής τους, απαραίτητη για την ευνοϊκή πορεία της νόσου. Επειδή οι φιλοξενούμενοι ασθενείς προέρχονται από περιοχές εκτός Πατρών με τη διαμονή τους στο Ίδρυμα ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία τους και το κόστος των μετακινήσεων τους χωρίς να διακόπτεται η θεραπεία.

Ο Ξενώνας στην Πυλαία

Ο ξενώνας θεμελιώθηκε στις 10 Απριλίου 1994 στο δήμο Πυλαίας. Διαθέτει 40 δίκλινα και 20 μονόκλινα δωμάτια με αυτόνομο μπάνιο και ντουλάπα. Επίσης διαθέτει αίθουσες φυσικοθεραπείας, εργασιοθεραπείας, πολλαπλών χρήσεων, χώρους εστίασης και αμφιθέατρο, ενώ το ένα από τα τέσσερα κτίρια έχει διαμορφωθεί ειδικά για παιδιά. Μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 100 ασθενείς από πόλεις της περιφέρειας, οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, για να υποβληθούν σε θεραπεία.

 

Όσον αφορά στα παιδιά, λειτουργούν στην Αθήνα οι παρακάτω δύο ξενώνες για παιδιά με καρκίνο:

 «Ξενώνας της Ελπίδας»

Ο ξενώνας ιδρύθηκε από το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο – ΕΛΠΙΔΑ και λειτουργεί από το 1999. Βρίσκεται κοντά στα παιδιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 32 παιδιών από την περιφέρεια κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής τους παραμονής στην Αθήνα για τη θεραπεία τους. Τα παιδιά φιλοξενούνται με τη μητέρα τους και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φιλοξενηθεί και ο πατέρας. Ο ξενώνας συνεργάζεται με καθηγητές αποσπασμένους από το Υπουργείο Παιδείας και γίνεται «κατ’ οίκον» διδασκαλία στα παιδιά προκειμένου να συνεχίζουν τα παιδιά τα μαθήματά τους, ενώ ειδικευμένα στελέχη (κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι) στηρίζουν τα παιδιά και τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στον ξενώνα.

 «Σπίτι των παιδιών»

Ο ξενώνας ιδρύθηκε από το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια- ΦΛΟΓΑ και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2002. Βρίσκεται κοντά στα παιδιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών, διαθέτει 23 δωμάτια και παρέχει στέγη σε παιδιά από την περιφέρεια μαζί με τον ένα ή δύο γονείς τους ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού που φιλοξενείται. Το «Σπίτι των Παιδιών» συνεργάζεται με καθηγητές με απόσπαση από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να συνεχίζουν τα μαθήματά τους κανονικά. Παράλληλα με τη βοήθεια ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και παιγνιοθεραπευτών τα παιδιά ενισχύονται ψυχολογικά ώστε η εξέλιξη της θεραπείας τους να είναι η καλύτερη δυνατή.

Καθίσταται ευκρινές από τα παραπάνω ότι ξενώνες και δομές που θα μπορούσε να απευθυνθεί κανείς είναι ελάχιστοι. Ωστόσο ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Για τον λόγο αυτό υποχρέωση ενός οργανωμένου κράτους πρόνοιας είναι όχι μόνο να διασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο δημόσιας υγείας για όλους ιδρύοντας και στελεχώνοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες και δομές αλλά και να παρέχει δωρεάν χωρίς κανένα κόστος όχι μόνο τις υψηλού κόστους θεραπείες των ογκολογικών και όχι μόνο ασθενών αλλά και την δωρεάν διαμονή σε ξενώνες που θα μπορούν να φιλοξενηθούν τόσο εκείνοι όσο και οι συνοδοί-φροντιστές τους.

Περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να απευθυνθεί κανείς:
https://www.oekk.gr/
https://www.pnoiagapis.gr/
https://www.stopcancer.gr/
https://www.ekka.org.gr/
https://kodep.gr/
https://www.elpidapatras.gr/
https://theageneio.gov.gr/
https://www.stopcancer.gr/                                                                                                                                                                                           

Πηγές:

  • Konstantinidis, T. Ι., & Govina, O. (2021). Πηγές Πληροφόρησης Επαγγελματιών Υγείας και Ογκολογικών Ασθενών Δομές και Υπηρεσίες Υποστήριξης. Nosileftiki, 60(1).
  • Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Π. (2009). Το δημόσιο δίκαιο της Υγείας.