2ο Webinar του ΨυχολοΖῆν

Το ΨυχολοΖῆν και οι επιστημονικά υπεύθυνες Ιωάννα Κούρια και Ελένη Μπονέ εγκαινιάζουν μια σειρά Εργαστηρίων για Γονείς, με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στο ρόλο του γονέα μέσα από την παρουσίαση βασικών λειτουργιών αλλά και τη βιωματική επεξεργασία τους.

“Το Οικογενειακό Σύστημα:
Επικοινωνία & «Δύσκολες» Συμπεριφορές Παιδιών”


Κυριακή 21 Φεβρουαρίου και ώρα, 10.30 π.μ. – 13.30 μ.μ
.

Θεματικοί άξονες:

  • Το οικογενειακό σύστημα. Οι ρόλοι και η αλληλεπίδραση των μελών.
  • Τα επίπεδα επικοινωνίας στην οικογένεια. Τρόποι και δυσκολίες.
  • Η διαμόρφωση της συμπεριφοράς του παιδιού. Οι γονείς ως πρότυπα.
  • Οι συναιθηματικές ανάγκες των παιδιών και η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.
  • Επικοινωνώντας ουσιαστικά με τα παιδιά. Ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση και αποδοχή.
  • Παιδί και κορωνοϊός: πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του παιδιού;

Για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση των θεωρητικών εννοιών θα υπάρχουν βιωματικές ασκήσεις. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να υιοθετήσουμε εναλλακτικους τρόπους επικοινωνίας και σύνδεσης με τα παιδιά και αντιμετώπισης των δυσκολιών.

Στο βιωματικό αυτό εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν σαφέστερα τη θέση του κάθε μέλους στην οικογένειά τους, πυρηνική αλλά και ευρύτερη, τα μοτίβα αλληλεπίδρασης αλλά και τις παγίδες στις οποίες ασυνείδητα ο καθένας μας μπορεί να πέσει. Επίσης, θα κατανοήσουν τα επίπεδα επικοινωνίας, τα μηνύματα που στέλνουμε σε κάθε μας αλληλεπίδραση και κυρίως τους τρόπους με τους οποίους η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει καλύτερη. Τέλος, θα δοθεί χώρος και χρόνος στις ανάγκες που ανακύπτουν στην παρούσα φάση με τον περιορισμό των παιδιών στο σπίτι καθώς και στο να επιλυθούν οι σχετικοί προβληματισμοί των συμμετεχόντων.

Στα επόμενα βιωματικά εργαστήρια που θα επακολουθήσουν θα εστιάσουμε σε ζητήματα: γονεϊκότητας, ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών, ορίων, αδερφικής ζήλιας, συναισθηματικής αγωγής, απώλειας αγαπημένων προσώπων.

Η συμμετοχή σε κάθε εργαστήριο είναι αυτόνομη και δεν οδηγεί σε υποχρεωτική παρακολούθηση όλων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής


Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, οι θέσεις έχουν κλείσει. Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας σε κάποιο επόμενο σεμινάριο του ΨυχολοΖην.
2 ημερίδα του ψυχολοζην
2 ημερίδα του ψυχολοζην