Πρόσκληση για Ψυχολογική Υποστήριξη

καταστροφές ψυχολογία

Οι μαζικές καταστροφές αποτελούν ψυχοτραυματικά συμβάντα και συνεπάγονται μεγάλο ψυχοκοινωνικό κόστος. Η ψυχολογική παρέμβαση καθίσταται επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του οξέως άγχους αλλά και την πρόληψη της εδραίωσης μετατραυματικής παθολογίας τόσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και για το έμψυχο δυναμικό που εμπλέκεται στην υποστήριξή τους.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρειάζονται και οι ίδιοι πλαισίωση ενώ η αυτεπίγνωση του βαθμού προσφοράς που ο καθένας δύναται να αναλάβει είναι καθοριστική για την επαρκή στήριξη των πληγέντων. Σε αυτή τη βάση, το ΨυχολοΖῆν καλεί τους ιδιώτες θεραπευτές που επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους πληγέντες αλλά και σε όσους τους υποστηρίζουν (εργαζόμενους, εθελοντές) να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους στην παρούσα φόρμα.

Παρακαλείσθε να κάνετε σαφή τον αριθμό των περιστατικών που μπορείτε να αναλάβετε, το είδος του πληθυσμού (π.χ. ηλικιακή ομάδα, βαθμός έκθεσης στο τραυματικό συμβάν) με τον οποίο μπορείτε να εργασθείτε, το χρόνο δέσμευσής σας ή όποια άλλη προϋπόθεση κρίνετε αναγκαία. Θα ακολουθήσει κατάλογος με τους συμμετέχοντες εθελοντές ο οποίος θα επικαιροποιείται τακτικά.


Οι επιστημονικά υπεύθυνες του ΨυχολοΖῆν
     Ελένη Μπονέ - Ιωάννα Κούρια
Ελένη Μπονέ
Κούρια Ιωάννα

Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your message.