Το Ψυχολοζῆν

To www.psycholozin.gr είναι ένα επιστημονικό site που δημιουργήθηκε από την κ. Ελένη Μπονέ και την κ. Ιωάννα Κούρια, επαγγελματίες ψυχολόγους, με πολυετή εμπειρία και ενεργή ενασχόληση στο χώρο της ψυχολογίας. Αφορά στην επιστήμη της Ψυχολογίας και η κύρια επιδίωξή του είναι η έγκυρη, επιστημονική και αξιόπιστη ανάδειξη υλικού καθώς και η ενημέρωση μέσα από άρθρα, έρευνες, βιβλία και απόψεις για διάφορα θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων. Ταυτόχρονα, στόχος του είναι η επικοινωνία με το κοινό, μέσω της ειδικής φόρμας που θα βρείτε στην κεντρική σελίδα και η ανταλλαγή εμπειριών, πεποιθήσεων και γνώσεων.
Οι συνεργάτες του ΨυχολοΖῆν συνιστούν μια διεπιστημονική ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο τους, οι οποίοι παρέχουν πολλαπλές γνώσεις για διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ολιστικά, στόχος μας είναι η προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας, η πρόληψη και ευαισθητοποίηση σε όλες της πτυχές της ζωής του ατόμου.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το ΨυχολοΖῆν.

  • Το ΨυχολοΖῆν σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον επαγγελματία ψυχολόγο, ψυχίατρο ή ιατρό. Έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει λύσεις σε προβλήματα και δυσκολίες. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου νιώθετε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μόνοι σας, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στον ειδικό της επιλογής σας. Επιπλέον, για τη δική σας προστασία, όταν αναζητάτε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης ή θεραπείας θα ήταν σκόπιμο να απαιτείτε την επίδειξη της Νόμιμης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Ψυχιάτρου.
  • Τα άρθρα τα οποία θα βρείτε στο ΨυχολοΖῆν είναι άρθρα πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τον εκάστοτε επαγγελματία. Υπάρχουν αναδημοσιεύσεις άρθρων ή ερευνών του εξωτερικού, καθώς και αποσπάσματα βιβλίων, στα οποία όμως πάντοτε αναφέρεται η πηγή προέλευσης καθώς και οι βιβλιογραφικές αναφορές.
  • Στο ΨυχολοΖῆν θα βρείτε αναδημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό που στόχο έχει την ανάδειξη θεμάτων με τρόπο άμεσο και εύληπτο αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία τους από τη σκοπιά του κάθε ειδικού.
  • Η φόρμα επικοινωνίας αφορά καθαρά ερωτήσεις και σχόλια που σχετίζονται με την ψυχολογία, την ψυχική και σωματική υγεία και όχι την γενικότερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Μέσα από αυτή θα παρέχουμε ενημέρωση σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους αναγνώστες μας, σε καμία όμως περίπτωση Θεραπεία ή Ψυχολογική Υποστήριξη. Οι συνεργάτες μας θα απαντάνε MONO σε σοβαρές και κόσμιες, μη υβριστικού χαρακτήρα ερωτήσεις. Τέλος, η φόρμα επικοινωνίας δεν δύναται να προσφέρει βοήθεια σε περιπτώσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα.