Ενσυναίσθηση: Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσεις κάποιον να νιώσει καλύτερα

Η ενσυναίσθηση (empathy) θεωρείται βασικό συστατικό στοιχείο μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης. Αρκετοί μελετητές και ψυχολόγοι έχουν αναφερθεί σε αυτή ως τη σημαντικότερη ίσως δεξιότητα που θα πρέπει να έχει ένας θεραπευτής, για να μπορεί να κατανοήσει τον πελάτη του, να δημιουργήσει ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης και για να συμβάλλει στη θετική έκβαση του αποτελέσματος.